Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli MEKAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802922, REGON: 384331216, NIP: 7272838732, właściciel sklepu Purnama.co.

Administracja danych osobowych: jakie dane zbieramy?

Imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
Adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
Adres: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj – niezbędny do zaadresowania przesyłki
Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu.  Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony towar. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

W jakim celu zbierane są dane osobowe?

Dane zbieramy, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę kupna-sprzedaży, zrealizować i dostarczyć Twoje zamówienie. 
Zbieranie danych umożliwia nam również wysyłanie Newsletter’a (tylko za Twoją zgodą) zawierającego informacje o premierach nowych produktów, nowych wpisach na bloga, i innych.

Za Twoją zgodą zbieramy również dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych, aby dopasować nasze treści do Twoich potrzeb – zarówno te, wyświetlane na naszej stronie internetowej, jak i te, wyświetlane przez naszych partnerów (Facebook, Instagram). Zebrane dane umożliwiają nam analizę Twoich zainteresowań i potrzeb i odpowiednie dopasowanie treści, takich jak reklamy i inne treści marketingowe. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookies. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Nasi partnerzy: przetwarzanie danych osobowych

Dane podane w trakcie składania zamówienia przetwarzane są przez nas oraz naszych partnerów.
Dane, takie jak imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

W zależności od wybranego rodzaju przesyłki dane przekazywane są :

InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 30-552
DHL PARCEL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 2 02-823
POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940
UPS z siedzibą na 55 Glenlake Parkway NE. Atlanta, GA 30328, USA.

Imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, przekazywane są w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: 

PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068
PAYPAL POLSKA SP Z O O, z siedzibą w Warszawie przy Emilii Plater 53, 00-113 (KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225)
Fiscalia Trio Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 29, 93-011 Łódź, KRS: 0000707334, NIP: 7292720755, REGON: 368888300

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatorów płatności, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do dokonania zakupu.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.). Operator płatności, z którym współpracujemy:

PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

Ochrona danych osobowych

Jako administrator Twoich danych osobowych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. 

W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.) jest szyfrowana kluczem
Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę
Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby do tego upoważnione
System IT Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.) oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych

Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, jesteśmy zobowiązani takie dane udostępnić.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności 

Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.) zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Twoje prawa

Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz wycofać ją w każdej chwili. Aby to zrobić, napisz do nas maila na adres: [email protected]

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Kontakt

Kontaktujemy się z Tobą korzystając z e-maila [email protected], tylko w szczególnych sytuacjach korzystając z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych napisz do nas maila na: [email protected]. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na: [email protected]

Polityka Cookies

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) to Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do sklepu Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym naszego Klienta.

W ramach sklepu Purnama.co, stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.) stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.); np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.)

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.);

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Purnama.co (MEKAKI Sp. z o. o.);

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Purnama.co nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Purnama.co chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

W jakim celu wykorzystywane są Cookies?

Wykorzystujemy technologię „cookies” w celu umożliwienia nam rozpoznania Ciebie i dostosowania naszych treści do Twoich potrzeb.

Wykorzystujemy cookies do:

zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Purnama.co (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Purnama.co (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

personalizowania wyglądu Purnama.co przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia nam oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Purnama.co korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach naszych partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji dostarczanej nam usługi lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych, nie odpowiadamy jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Serwer i system informatyczny

System informatyczny, z którego korzysta Purnama.co automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z Purnama.co. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Purnama.co, i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji naszej strony, aby zapewnić naszym Klientom jak największą wygodę korzystania ze sklepu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w ‘Administracji danych osobowych’, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

Purnama.co korzysta z serwerów OVH:
OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). 

Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.