PURNAMA

Czy brak bezpieczeństwa trzyma Cię w miejscu?

Często w miejscu trzymają Cię wcale nie okoliczności czy możliwości, ale Twoje własne ograniczające przekonania i lęki, myśli i wyobrażenia, i poczucie braku bezpieczeństwa, towarzyszące podążaniu za tym, czego się boisz.

Każdego z nas w miejscu trzyma coś innego, jest jednak kilka typowych, uniwersalnie prawdziwych dla wielu z nas, blokad:

brak wiary w siebie
strach przed zmianą
strach przed odrzuceniem
ograniczające przekonania
strach przed krytyką innych
poczucie, że nie jesteś wystarczająco dobra_y

Nie daj się paraliżować przez strach przed działaniem, niepowodzeniem i negatywne myśli. Próbuj nowych rzeczy, kwestionuj swoją percepcję,  założenia, i definicje.

Bezpieczeństwo często utożsamiamy ze stabilizacją i przewidywalnością.
Bezpieczeństwo w swojej istocie jest niewidzialną ochroną; tym, co chroni nas przed nieprzewidywalnością życia. Wykracza poza sferę fizyczną, obejmując rozległy krajobraz emocji, wrażliwości i aspiracji, które w nas mieszkają.

My zaproponujemy Ci jednak naszą własną, inną definicję.

Dla nas, bezpieczeństwo jest stanem, w którym nasze podstawowe potrzeby znajdują ukojenie.

To przychylne nam środowisko, w którym możemy być autentycznie sobą. To miejsce pełne zaufania, współczucia i zrozumienia. Swego rodzaju sanktuarium, w którym możemy się potykać, popełniać błędy, a potem uczyć i wzrastać.
Nie pozbawieni porażek i wątpliwości — ale świadomi tego, że na nie też jest przestrzeń.

Bezpieczeństwo nie jest stanem stagnacji, ale dynamicznym procesem.

To dążenie do osobistej odporności, niezachwianego poczucia własnej wartości i miłości do siebie. To uznanie naszej wrażliwości jako źródła naszej siły.
Uznanie, że nasze wady i niedoskonałości nie są czymś, co należy ukryć, ale tym, co czyni nas wyjątkowymi — a tym samym, prawdziwie sobą.

Jednak bezpieczeństwo nie zapewnia odporności na trudności ani nie gwarantuje życia nietkniętego przeciwnościami losu.

Raczej, bezpieczeństwo umożliwia nam poruszanie się po trudnościach życia z odpornością i niezachwianą wiarą w naszą zdolność przetrwania. Ośmiela nas do wyjścia poza naszą strefę komfortu, poza progi naszych obaw i lęków.

Bezpieczeństwo to delikatna równowaga między poddaniem się a siłą i eksploracją, między wrażliwością a odpornością.

To wyzwalająca przestrzeń, która pozwala rozwinąć skrzydła. Tym samym, bezpieczeństwo może przybrać postać miejsca, relacji, uczucia, zasobu.

Dla nas, bezpieczeństwo to przede wszystkim wolność.
Wolność wyboru, sprawczość, decyzyjność.

Czym jest dla Ciebie?
 

● ● ● Poniżej zostawiam dla Ciebie journal prompt będący zaproszeniem, aby głębiej eksplorować ten temat.

(01) Jaka jest Twoja definicja bezpieczeństwa?