Purnama reprezentuje sposób myślenia o (samo)rozwoju.

Purnama jest zaproszeniem do powrotu do Siebie—w pełni swojej autentyczności—poprzez samopoznanie, połączenie ze sobą i autorefleksję. Refleksja, intencjonalność i autentyczność leżą u podstaw naszej marki, produktów i projektów, które tworzymy. Jesteśmy zaangażowani w nieustanny rozwój, zmiany i ewolucję.

Naszym celem jest zapewnienie przestrzeni, narzędzi i praktyk, wspierających na wszystkich płaszczyznach— umysłowej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej— całkowicie i holistycznie.

Działamy w przekonaniu, że każdy z nas jest w stanie pokonać nieświadome schematy i ograniczające przekonania, które w sobie nosimy. Zadawanie sobie (właściwych) pytań uważamy za jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić—kluczową w samorozwoju. Wierzmy, że intencjonalne spowolnienie i kreowanie dla siebie czasu i przestrzeni na refleksję i dociekanie jest drogą do głębszego samopoznania i połączenia ze sobą, a co za tym idzie— większego połączenia z życiem i wszystkim, co nas otacza. Właśnie taką przestrzeń staramy się tutaj budować.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Puurnnam-Udacyate |
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Bliska nam jest wedyjska mantra pokoju Om Purnamadah Purnamidam, opisująca wieczną naturę i kompletny stan wszechświata. Kompletność, całość, pełnia—wszystko to jest w każdym z nas. Każda część, cząstka i byt zawiera całość. Gdy z pełni znika cała jej okazałość, pełnia wciąż pozostaje. Pūrṇamā oznacza tutaj pełnię; w tym pełnię księżyca, nieskończoność i doskonałość.

Om Purnamadah Purnamidam