(nie)kurs pustka

Znasz to uczucie, że utknęłaś_ąłeś w miejscu? Nazwaliśmy je pustką.

Gdy czujesz, że musisz iść dalej, ale nie możesz ruszyć z miejsca.
Gdy wiesz, że jest w Tobie więcej, ale nie potrafisz tego wydobyć.
Gdy wiesz, że chcesz inaczej, ale nie wiesz jeszcze, co to oznacza i jak po to sięgnąć.

dlaczego (nie)kurs?

Dlaczego nazwaliśmy ten produkt (nie)kursem?

Bo nie przedstawimy Ci procesu od A do Z, który sprawi, że osiągniesz sukces.
Bo nie jesteśmy Twoimi nauczycielami ani coachami.
Bo wierzymy, że Ty sam_a musisz przejść swój proces — a naszą rolą jest to, by Cię przez niego przeprowadzić. Z czułą dyscypliną, honorując Twoje zasoby.

Bo ten (nie)kurs to czuły przewodnik, w którym pokażemy Ci możliwe drogi, skłonimy do refleksji i zaproponujemy metody, które wesprą Cię w działaniu.
Nasz (nie)kurs nie daje certyfikatu ukończenia.

Zostawi Cię za to z czymś o wiele ważniejszym — poczuciem większej sprawczości i osobistej rezyliencji. Przeprowadzimy Cię przez drogę od przytłoczenia, zwątpienia, kwestionowania — do akceptacji, skupienia na procesie zamiast na celu, i zmiany.

Przyjrzymy się Twojej pustce głęboko i wnikliwie. Nie uciekając, nie odpychając.
Nauczymy Cię czerpać z niej ogrom mądrości i możliwości.

(nie)kurs pustka jest o byciu i poruszaniu się w miejscu, które znajduje się pomiędzy już nie, a jeszcze nie

Już nie tu, ale jeszcze nie tam

Już nie jesteś osobą, ale jeszcze nie jesteś tamtą.

(Nie)kurs wyposaży Cię w nowe perspektywy, nowe narzędzia i nowe umiejętności, które na zawsze zostaną z Tobą; by móc wspierać Cię w nawigowaniu przez kolejne pustki, które — co naturalne i nieuniknione — jeszcze przed Tobą.

© 2023 purnama

Sklep internetowy pod adresem www.purnama.co prowadzony jest przez MEKAKI Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802922, posiadającą numer REGON: 384331216 oraz numer NIP: 7272838732, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.