(nie)kurs pustka

Już nie tu, ale jeszcze nie tam.
Już nie jesteś tamtą osobą, ale jeszcze nie jesteś .

To miejsce — wypełnione niepewnością, brakiem kierunku i kontroli — nazywamy pustką.

A w tym (nie)kursie pokażemy Ci, jak z niej wyjść.