Energia lata z perspektywy medycyny chińskiej.

W tradycyjnej medycynie chińskiej lato jest sezonem ekspansji – wezwaniem do pozostania w ruchu i uwalniania stagnacji po zimie. Zgodnie ze starożytną teorią wzajemnych powiązań, Natura i jej zmienność wpływają na nas nieustannie. Jesteśmy istotami energetycznymi, a nasze życie i Natura są połączone i pełne wzajemnych wpływów i powiązań.

Przesilenie letnie i energia lata.

Przesilenie letnie postrzegane jest jako początek lata. Jednak jeśli chodzi o energie towarzyszące zmieniającym się sezonom, jest to tak naprawdę szczyt energii letniej. 

Patrząc na lato przez perspektywę energii Yin (ciemnej, o cechach kobiecych) i Yang (jasnej, o cechach męskich) – przesilenie letnie jest najbardziej „yang” dniem w roku, a tym samym szczytem lata i energii ognia yang. Według TCM, energią lata rządzi żywioł ognia, narząd serca, emocja radości i dźwięk śmiechu.

Nasz organizm pracuje w połączeniu z cyklem dobowym, miesięcznym i rocznym.
Najzdrowsi jesteśmy wtedy, gdy podążamy za (i działamy zgodnie z) cyklem natury. Najbardziej podstawową zasadą jest bycie aktywną_ym w ciągu dnia i odpowiedni sen i odpoczynek w nocy. Podczas letniego wzrostu energii yang i światła słonecznego możemy budzić się wcześniej i wstawać później, ciesząc się większą aktywnością, chęcią i potrzebą spędzania czasu w naturze i z bliskimi. Jest to zgodne z porą roku i jej energią.
Jednak te wszystkie dodatkowe aktywności mogą powodować zmęczenie, zaburzenia jakości snu, negatywne zmiany w tym, jak i kiedy się odżywiamy. Jednym ze sposobów na zrównoważenie energii ognia yang jest stworzenie przestrzeni na odpoczynek, samoopiekę i spowolnienie.

Jak połączyć się z energią słońca?

01. zrównoważ swój żywioł ognia, pływając w zimnej wodzie, rzece, strumieniu.

02. wstawaj wcześnie rano, aby w pełni wykorzystać energię yang dnia.

03. otaczaj się i noś więcej koloru czerwonego, łącząc się z energią ognia.

04. śmiej się: w tradycji chińskiej istnieją dźwięki związane z pięcioma porami roku, a dźwiękiem, który przypisywany jest latu, jest śmiech.

05. smak przypisywany temu sezonowi to gorzki. Wybór gorzkich pokarmów ma również właściwości chłodzące organizm.

06. ciesz się energią ognia yang, jaką ma do zaoferowania lato, ale utrzymuj równowagę, znajdując czas dla siebie i odpoczywając. 

Zgodnie z TCM, gdy nie żyjemy w równowadze z określoną porą roku, choroby, bóle, czy złe samopoczucie są czymś, czego możemy doświadczyć w kolejnym sezonie. Na przykład przesyt działań i aktywności latem może prowadzić do ospałości lub słabości późnym latem/jesienią. Celem jest znalezienie właściwej równowagi między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne, między aktywnością i odpoczynkiem, działaniem i byciem.