Cleanse. Purify. Connect.

Power of Presence

The set includes a single Palo Santo stick, a sage smudge torch, Japanese incense sticks (10), and a handmade incense holder.

Create a moment of presence & explore the powerful properties of purifying incense, known to cleanse the space of unwanted energy and ground in the present moment. All-round smudging set with our best-selling products. Packed in a beautiful, minimalist box, comes together with a how-to booklet. Makes a perfect gift for a friend, a loved one, or yourself.

smudging set — sustainable — natural

32,00EUR

What products does the Power of Presence smudging set include?

The smudging set includes a single Palo Santo stick, a sage smudge torch, Japanese sage incense sticks, and a handmade incense holder. The package of Japanese sage incense contains 10 incense sticks.

Create a moment of presence & explore the powerful properties of purifying incense, known to cleanse the space of unwanted energy and ground in the present moment.

All-round smudging set with our best-selling products. Packed in a beautiful, minimalist box, comes together with a how-to booklet. Makes a perfect gift for a friend, a loved one, or yourself.

Palo Santo

Removes negative energy, neutralizes tension in the body, calms the emotions and harmonizes the mind. Its fragrance will soothe your senses and help to de-stress. While the fragrance Palo Santo stimulates the brain, the body relaxes, the blood circulation increases, and we experience a feeling of mental clarity, peace and positive emotions. This sacred tree belongs to the citrus family and has sweet notes of pine, mint and lemon.

Sustainably-sourced & ethically wildcrafted. Ethical origin certified by SERFOR.

White Sage

The most commonly used, versatile and effective cleansing incense. Used primarily to cleanse the space and restore balance.
The scent of Sage is strong, intense, herbal and woody. It is also described as warm and spicy, for some even slightly unpleasant, which symbolizes cleansing and new beginnings.

Sage incense sticks

Discover the scent of fresh white sage, known to cleanse the space and restore balance. These all-natural, Japanese incense sticks have a much subtler scent and are less smokey than many of the other incense. Kōdō, meaning Way of Incense, is the Japanese art of using and appreciating incense as a ritual, in a way similar to the well-known tea ceremony.

Incense holder

A clay incense holder handmade in Nepal. Minimalistic, functional, perfect for burning Palo Santo and other smudge sticks, rope incense, and for classic incense sticks. The incense holder has several holes in two different sizes, which makes it suitable for most incense sticks. The vessel is made entirely of natural materials, the base is hand thrown on a wheel, and the process of its creation is completely manual & natural.

Why use incense?

Burning incense, also called smudging, is a mindfulness practice that increases awareness and spirituality. It enhances concentration, harmony and balances the energy that surrounds us. The cleansing ritual can also be performed when we want to free ourselves from unfavorable situations or emotions that currently accompany us. Carrying out such a ritual can become a sign for us that a given stage (for example worrying or uncertainty) is behind us and it is time to move on. Smudging, or cleansing, our space with dried plants affects not only the space itself, but also directly us, cleansing our aura.

Find out more about smudging here.

Weight 1 kg
header_text

Cleanse. Purify. Connect.

label_text

BESTSELLER

PL: Wymiary

Wymiary pudełka to 15 cm x 15 cm x 7 cm.

Patyczek Palo Santo ma około 10 cm długości.
Pęczek szałwii ma około 10 cm długości, przybliżona waga to około 25 g.
Opakowanie kadzideł japońskich zawiera 10 sztuk.
Przybliżona średnica ceramicznej podstawki to 9 cm.

EN: Dimensions

The dimensions of the box are 15 cm x 15 cm x 7 cm.

The Palo Santo stick is about 10 cm long.
The sage torch is about 10 cm long, its approximate weight is 25 g.
The Japanese incense contains 10 incense sticks.
The approximate diameter of the ceramic holder is 9 cm.

EN: How to use

Hold the smudge stick at a slight angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Let it burn in an incense holder. 

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak używać

Trzymaj kadzidło pod lekkim kątem, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po krótkiej chwili zdmuchnij. Umieść kadzidło na podstawce.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products