Dobre pytania prowadzą do dobrych odpowiedzi.

pytania jako narzędzie ciekawości

Ciekawość to potężna siła, która popycha nas do odkrywania otaczającego nas świata, poszukiwania odpowiedzi oraz ciągłego uczenia się i rozwoju. Jest tym, co rozpala nasze pragnienie, by wiedzieć więcej, by głębiej zrozumieć świat, i siebie samych.

Zadawanie pytań jest przejawem tej ciekawości i to dzięki sztuce zadawania (właściwych) pytań możesz odkryć więcej o sobie, o innych, i o otaczającym Cię świecie.

siła odpowiednich pytań

Pytania pozwalają nam poznawać i rozumieć świat, kwestionować nasze założenia i szukać nowych perspektyw. Możesz wykorzystać je do pozyskiwania informacji, inicjowania debat i dyskusji, oraz otwierania nowych dróg myślenia. Ale nie wszystkie pytania są sobie równe. Pytania mogą być szczere — lub nie, wywodzić się z głębokiej ciekawości, lub być zadane z czystej grzeczności, mogą być powierzchowne, lub głębokie. Niektóre pytania wzmacniają, podczas gdy inne pozbawiają mocy.

właściwe pytania, czyli jakie?

W kontekście samorozwoju dobre pytania to te, które inspirują do introspekcji, autorefleksji i rozwoju osobistego. Są otwarte, prowokujące do myślenia i skoncentrowane na samopoznaniu. Dobre pytania zachęcają nas do przyjrzenia się naszym przekonaniom, wartościom i założeniom oraz rzucają wyzwanie rozważeniu nowych perspektyw i sposobów myślenia.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest po prostu zadawanie większej liczby pytań. Największą zmianę wprowadzi nie tyle nowy nawyk zadawania pytań, co zmiana Twojej postawy — na bardziej otwartą i pełną ciekawości.

Oto kilka wskazówek, jak zadawać właściwe pytania:

Bądź konkretna_y: zadawaj pytania, które są konkretne i ukierunkowane, a nie niejasne i ogólne. Pomoże Ci to uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi.

Bądź otwarta_y: zadawaj pytania otwarte, które zachęcają do głębszego myślenia i refleksji.

Okazuj szacunek: Zadawaj pytania z szacunkiem i bez oceniania, tworząc bezpieczne i wspierające środowisko do rozmowy.

Bądź refleksyjna_y: zastanów się nad otrzymanymi odpowiedziami i zadawaj dodatkowe pytania. Pomoże Ci to w głębszym zrozumieniu tematu i perspektywy drugiej osoby.

Co najważniejsze — pytaj z miejsca szczerej ciekawości: ciekawość leży u podstawy zadawania właściwych pytań. Bądź szczerze zainteresowana_y tematem i podchodź do niego z otwartym umysłem.

jak kultywować ciekawość?

Kiedy zadajemy pytania, staramy się zaspokoić wrodzoną ciekawość, szukając odpowiedzi, informacji i wyjaśnień. Jak pielęgnować swoją ciekawość?
Istnieje kilka prostych czynności, które pomogą Ci rozwinąć ciekawość:

Zadawaj pytania: losowo zadawaj sobie pytania, takie jak dlaczego?, jak? — do swoich myśli, podczas czytania książki lub rozmowy z przyjaciółmi. Możesz nawet zapisać niektóre z tych pytań, aby później znaleźć na nie odpowiedzi.

Mów mniej: Za to słuchaj więcej! Staraj się aktywnie słuchać swoich rozmówców i poświęcać im całą swoją uwagę podczas rozmowy — nie patrząc w międzyczasie na telefon, nie uciekając myślami gdzieś indziej.

Eksploruj ciekawość siebie: ciekawość nie dotyczy tylko tego, co na zewnątrz, poza Tobą. Aktywnie rozwijaj ciekawość siebie, swoich uczuć, potrzeb, reakcji i zachowań, a nawet przeszłości czy historii rodziny.

Książkowa strefa komfortu: wybierz książkę, której normalnie nigdy byś nie kupił_a. Poezja, literatura faktu? Książka kucharska? Coś o archeologii? Przeczytaj ją dla samego przeczytania, a nuż Cię zaskoczy!

Ciekawość w stosunku do innych ludzi: pomyśl o kimś, kogo dawno nie widziałaś_eś, i zaproś ich na kawę. W ramach eksperymentu, postaw sobie za cel dowiedzieć się jak najwięcej o tej osobie, o jej zainteresowaniach.

jakość pytań
a jakość odpowiedzi

Mówi się, że nie ma złych pytań. Czy na pewno?

W kontekście samorozwoju “złe” pytania to te, które są zamknięte, krzywdzące, osądzające lub koncentrują się na czynnikach zewnętrznych, na które zupełnie nie mamy wpływu. Mogą one prowadzić do bezproduktywnego samokrytycyzmu lub poczucia beznadziejności i braku sprawczości.

Te donikąd nieprowadzące pytania mogą brzmieć jak:

Co jest ze mną nie tak?
Dlaczego jestem taką porażką?
Dlaczego nie mogę być bardziej jak [ktoś]?
Jak mogę coś zmienić, skoro nie mam wpływu na [okoliczności]?


Tego typu pytania osłabiają Twoje poczucie własnej wartości i motywację do jakiegokolwiek działania.

Dlatego — ważne jest, aby zadawać pytania, które inspirują rozwój i samopoznanie (co nie oznacza zadawanie jedynie prostych i przyjemnych pytań), a nie pytania, które wzmacniają negatywną samorozmowę lub ograniczają Twój potencjał.

Zachęcamy Cię do eksplorowania siebie — i innych —za pomocą jakościowych pytań.