7 toksycznych zachowań, które akceptujemy i uznajemy za normalne

czym są toksyczne zachowania?

Toksyczne zachowania to działania lub wzorce zachowań, które są negatywne, szkodliwe lub obraźliwe dla siebie lub innych. Toksyczne zachowania mogą przejawiać się na różne sposoby i w różnych kontekstach, na przykład w relacjach osobistych, interakcjach społecznych lub w środowisku zawodowym. Przykłady toksycznych zachowań obejmują zachowania takie jak manipulacja, unieważnianie, pasywna agresja, kontrolowanie, zastraszanie.

Ważne jest, aby rozpoznać toksyczne zachowania i pracować nad ich zmianą, ponieważ mogą one mieć poważne konsekwencje zarówno dla osób je przejawiających, jak i dla ich otoczenia.

Wiele niedopuszczalnych i krzywdzących zachowań zostało znormalizowanych i zaakceptowanych w naszym społeczeństwie, mimo że są one bardzo szkodliwe.

Oto kilka przykładów zachowań, które powszechnie uznajemy za normalne, mimo, że są one toksyczne:

01.
unieważnianie swoich/czyichś emocji, odczuć, doświadczeń, traumy, ponieważ:
inni mają gorzej
to było dawno
to nie było aż tak złe

02.
komentowanie wyglądu, zachowań, czy decyzji drugiej osoby w sposób krzywdzący i nazywanie tego konstruktywną krytyką (lub unieważnianie wagi tych komentarzy)

03.
brak szacunku dla czyichś decyzji—zdziwienie, wyśmiewanie, komentowanie tego, że ktoś nie je/pije/lubi tego samego, co ty i namawianie ich, aby to robili

04.
poczucie winy lub wzbudzanie poczucia winy w innych, gdy potrzebujesz/potrzebują odpocząć

05.
rozmawianie o innych, o ich doświadczeniach,
emocjach, decyzjach, wyglądzie—za ich plecami i bez ich zgody

06.
zgadzanie się na coś, co wprawia cię w dyskomfort

07.
bycie źle traktowanym przez rodziców, i akceptowanie tego, tylko dlatego, że są twoimi rodzicami

Toksyczne zachowania w relacjach i związkach to o wiele więcej, niż wielkie kłótnie czy zazdrość. Toksyczne mogą również być o wiele bardziej subtelne działania, na które nie zwracasz uwagi, a które wpływają na sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat.

Zidentyfikowanie tych zachowań i zastanowienie się, czy dynamika relacji, w której jesteś szkodzi Twojego zdrowiu psychicznemu, może pomóc Ci w podejmowaniu lepszych decyzji dla siebie.

interesuje Cię rozwój osobisty i pogłębianie wiedzy o sobie?
czytaj dalej:
Rozwój osobisty dla początkujących—dowiedz się, od czego zacząć.